Pöörane digipööre: kuidas sellega ehituses edu saavutada

Ehitusega tegelevate ettevõtete suurim probleem on madal tootlikkus.

Reparo Ehituse tegevjuht Ülo Jaanisoo näeb ettevõtte tööviljakuse suurendamise realistliku moodusena kulude vähendamist ja efektiivsuse parandamist – sama töötajate arvuga tuleb ära teha rohkem tööd ja mida kiiremini, seda parem. See tähendab uute lahenduste otsimist, millest üks on kahtlemata digipööre.

”Digitaliseerimine – sõna, mis kätkeb endasse nii paberivaba asjaajamist, BIM-projekteerimist, mudeldamist 3D digitaalse kaksiku abil, samuti protsesside juhtimist, finantsarvestuse, laomajanduse jälgimise ning muude tarkvarade ja arvutiprogrammide rakendamist.

Ehituse digitaliseerimise võib tinglikult jagada kaheks – üks, mis puudutab BIM-i kui ehituse infomudelit ja teine, mis puudutab digitaliseerimist laiemalt ja kätkeb endas kõikidele ehitusega seotud protsessidele digilahenduste leidmist.

BIM on tootlikkuse probleemi võimalike lahenduste juures justkui keskne telg, mis saab alguse juba enne projekteerimist ning sisaldab detailset infot ehituse kohta, kus viimane kui detail on digitaliseeritud,” selgitab Jaanisoo.

Digitaliseerimise tulemusel peaks ehitamine muutuma kiiremaks, kvaliteetsemaks, majanduslikult tulemuslikumaks, keskkonnasõbralikumaks, vähem raiskavaks ja lõppkokkuvõttes võiksid kõik selles protsessis osalejad rahul olla. Paberil loogiline, aga kas ka reaalsuses?

Programmide maailm on lai ja päris keeruline on neid omavahel ühilduma panna. Tarkvaraarendajad teevad oma lahendusi valdavalt eraldiseisvana ja häid integratsioonivõimalusi nende vahel eriti ei ole.

Jah, paberit kasutame vähem, endal on hea tunne, et hoiame keskkonda ja ei ole oma tegemistega enam kiviajas, aga kas see toob konkurentsieelise? Vaevalt küll. Aga eks sellistest pisikestest asjadest n-ö kivi-kivi haaval ladudes see areng toimub.

Paljude digilahenduste suurim väärtus seisneb selles, et nende kasutamine aitab ettevõttel ajaga kaasas käia, olla n-ö tänapäevasel kursil, nende otseselt tööviljakust parandav efekt on aga Jaanisoo hinnangul küsitav.

Artiklis käsitletakse ka väärtushangete temaatikat ja ehitusprotsesside digitaliseerimist laiemalt.

Loe pikemalt  https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2020/12/23/poorane-digipoore-kuidas-sellega-ehituses-edu-saavutada

Räägi oma kogemustest meie sotsmeediakanalis