Teenused

Ehituse peatöövõtt

Ehituse peatöövõtjana pakub Reparo ehituse täisteenust. Garanteerime kogu ehitusprotsessi sajaprotsendilise õnnestumise alates kliendi soovide kaardistamisest, lahenduse ja hinnapakkumise koostamisest kuni ehitusprojekti teostuseni välja. Ehituse peatöövõtt on täisteenus, mis sisaldab:

 

Reparo kõige olulisemaks väärtuseks on olla oma kliendile kogu ehitusprojekti käigus usaldusväärne partner. Soovime luua usaldusel ja sujuval koostööl põhinevat pikaajalist kliendisuhet. Hindame kõrgelt kliendi aega, mistõttu on meie koosolekud kiired ja asjalikud.  Me ei koorma klienti väheoluliste detailidega. Seame kliendi vajadused ja ootused esikohale, aga sealjuures mõtleme oma peaga.

Ehituses võetakse kogu tehtud töö eest täisvastutus. See pole nii vaid sõnades – Reparo poolt tehtud tööd on tagatud 1 miljoni euro suuruse vastutuskindlustuse olemasoluga.

Ehituse peatöövõtjana peame oluliseks nii aja- kui eelarvekavast kinni pidamist. Seda eesmärki aitab täita innovaatiliste lahenduste kasutamine erinevate protsesside planeerimisel ja haldamisel.

Vähemtähtis ei ole ka keskkonnasõbralikkus – sorteerime ehitusel tekkivaid jäätmeid ja järgime hoolikalt ka kõiki teisi kvaliteedijuhtimise, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise ISO sertifikaatidest tulenevaid standardeid, mis on meile omistatud ning mida igal aastal uuesti auditeeritakse. Tänu rahvusvahelise ISO standardi olemasolule võime olla kindlad, et see, mida ja kuidas teeme, on vastavuses seadusandlusega ning jätkusuutlik. Meie klientidele annab see aga kindlustunde selles osas, et meie protsessid ja protseduurireeglid on läbi mõeldud ning me peame kinni sõlmitud kokkulepetest.

Hoone ehitus ja üldehitustööd

Hoonete ehitus ja üldehitustööd on Reparo Ehituse põhitegevusala olnud juba ettevõtte loomisest alates. Ligi 20 aasta jooksul oleme ehitanud ja rekonstrueerinud hulgaliselt hooneid, alates ärihoonetest, näiteks büroohooned ja kaubanduskeskused, aga ka tööstushooned ja lõpetades korter- ja ridaelamutega.

Ehituse peatöövõtu teenust pakkuva ettevõttena teostab OÜ Reparo Ehitus kõiki ehitustöid, sealhulgas nii üldehitus kui ka eritööd. Selleks kasutame oma olemasolevat tööjõudu, mis annab meile teatud paindlikkuse ja kindlustunde, ent vajadusel kaasame lisaks ka kogenud ning tunnustatud alltöövõtjaid, kellega meid seob pikaajaline koostöö ning vastastikune usaldus.

Hoonete ehitus ja rekonstrueerimine

Hoonete ehitus ja rekonstrueerimine on olnud Reparo Ehituse põhitegevus ettevõtte loomisest saadik. Seega on meil ligi 20 aasta pikkune hoonete ehitamise ja rekonstrueerimise kogemus.

Oleme rekonstrueerinud ligi 1000 hoonet, nii mõndagi neist lausa korduvalt. Tänu sellele tunneme teatud hooneid väga hästi ning oskame nende rekonstrueerimise juures olla kliendile veelgi parem ja asjatundlikum partner. Hea meel on tõdeda, et ka meie kliendid oskavad väärtustada meie kogemust hoonete rekonstrueerimise vallas.

Lisaks hoonete tundmisele peame oma töös oluliseks ka oma klientide vajaduste ja hoiakute tundmist ning nendega arvestamist. Väärtustame pikaajalist koostööd, mis tugineb vastastikusele lugupidamisele ja usaldusele nii oma klientide kui ka alltöövõtjatega. Üksnes sellises koostöös saavad sündida parimad lahendused.

Hoonete projekteerimine

Kaasaaegse ehituse puhul ei saa üle ega ümber projekteerimisest. Kvaliteetne projekt on oluline alustala korraliku hoone ehitamisel või sisekujundusliku lahenduse loomisel.

Reparo projekteerimisteenus on Sulle abiks juba ehituse planeerimise faasis. Ikka selleks, et uus visioon oleks tegelikult ka ehitatav, tarnegraafikud reaalsed ning tehniline teostus korrektne ja turvaline.

Meilt saad tellida nii arhitektuurset kui sisekujunduslikku projekteerimist, samuti teostame eriosade projekteerimist ning koostame põhi- ja tööprojekte.

Kontakt

Ülo Jaanisoo
Tegevjuht
+372 551 5511
ylo.jaanisoo@reparo.ee