Meie filosoofia ja juhtimispõhimõtted

Filosoofia

JÄRJEPIDEV ARENG

Ehituse valdkond on pidevas arengus. Sellest tulenevalt arendame oma teadmisi ja oskusi ka meie, et saaksime pakkuda parimat teenust.

USALDUSLIKUD SUHTED

Meid motiveerib kliendide usaldus, et saame soovid ja vajadused maksimaalselt ning võimalikult ressursse säästvalt ellu viia.

MOTIVEERITUD TÖÖTAJAD

Teame, et rahuloleva kliendi taga seisab väga hästi motiveeritud ja koolitatud ehitaja. Väärtustame igat oma tiimi liiget, mistõttu saame pakkuda väga kvaliteetset teenust. Olulisel kohal on täpsus, tööohutus ja lubadustest kinnipidamine.

KESKKONNAST HOOLIMINE

Meie jaoks on oluline, et ressursse ei raisataks. Olgu selleks raha, aeg või keskkond. Jälgime ülima täpsusega, et ehitusprotsessid oleksid kooskõlas seadusandluse, omavaheliste kokkulepete ning hea tava normidega.

Juhtimispõhimõtted

Oleme sõnastanud ettevõtte juhtimispõhimõtted, mis annavad edasi meie kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusalased veendumused ja eesmärgid.

Töö tõhususe kindlustamiseks oleme taotlenud sertifikaadid kolmele juhtimissüsteemile, mis annavad kliendile meelerahu ja kindlustunde selle kohta, et ettevõte teab, mida ta teeb. Iga-aastane juhtimissüsteemide auditeerimine sõltumatute audiitorite poolt kindlustab selle, et tegevused on seadusega kooskõlas, jätkusuutlikud ning suunatud pidevale arengule.

Reparo Ehitusele omistatud ISO sertifikaadid: