Tankla rajamine

Tanklate ehitus ja rekonstrueerimine on valdkond, kus loeb kogemus. Reparo Ehitusel on märkimisväärne kogemuste pagas, kuhu muuhulgas kuuluvad nii uute tanklate ehitamine kui ka olemasolevate tanklate rekonstrueerimine.

Oleme rekonstrueerinud mitmeid Circle K (endise nimega Statoil) teenindusjaamu üle Eesti. Näiteks Circle K Petrooleumi teenindusjaam (Petrooleumi 4, Tallinn), Circle K Peterburi tee teenindusjaam (Peterburi tee 58, Tallinn) ning Circle K Võru mnt teenindusjaama (Võru mnt 250, Tartu).

Eelpool loetletud meie poolt ehitatud tanklatele lisaks oleme rekonstrueerinud mitmeid Circle K pesulaid.

Mille poolest on tankla ehitamine eriline?

Ühest küljest on tanklate rajamine ehitus nagu ehitus ikka – esmalt valatakse teenindushoone vundament, seejärel püstitatakse seinad ja katus, rajatakse teed ja platsid ning sisustatakse need tehnoloogiaga. Mis aga tanklate ehituse väga spetsiifiliseks teeb ja mille poolest on see oluliselt keerulisem kui pealtnäha paistab, on kõik see, mis jääb silmale varjatuks – maa sisse on paigaldatud kütusemahutid, torustikud, ankurdusplaadid, tänavakivide all on betoonplaat ja kile võimaliku keskkonnareostuse ennetamiseks, millele lisanduvad veel ka elektri- ja automaatikasüsteemid. Nimekiri tankla ehitusega kaasnevatest spetsiifilistest töödest on pikk.

Just seetõttu on mõistlik kaasata tankla rajamisel kogenud koostööpartner nii tankla projekteerimisel kui ka ehitamisel. Lisaks sellele, et Reparol on olemas pikaajaline kogemus tankla ehituse vallas, on meil olemas ka kõik nõutavad registreeringud kõikide tankla rajamiseks vajalike ehitustööde teostamiseks. Meie omalt poolt lubame ja kinnitame, et kaasame ehitusprotsessi üksnes nõuetele vastavaid ning professionaalseid alltöövõtjaid ning kõik tööd saavad teostatud võttes arvesse tanklate rajamisega kaasnevat kõrgendatud vastutust.

Kuidas kujuneb tankla ehituse hind?

Tanklate ehitusmaksumus kujuneb sama põhimõtte alusel nagu iga teisegi ehitusobjekti maksumus. Eelkõige konkreetse projekti tingimustest – kui suure hoonega on tegemist, kas sinna juurde kuulub ka varikatus või mitte, milline on tankurite arv, kas lisandub ka autopesula olemasolu jne.

Seega, kui teie eesmärk on tankla ehitamine, on kõige mõistlikum konkreetse tankla ehituse projekti maksumuse teada saamiseks meiega ühendust võtta.

Tutvume projektiga, kuulame ära teie soovid ning nende põhjal teeme teile meeleldi juba täpsema hinnapakkumise.

Võta meiega ühendust

Tutvume projektiga, kuulame ära teie soovid ning nende põhjal teeme teile meeleldi juba täpsema hinnapakkumise.