Äri- ja kaubanduspindade ehitus ja renoveerimine

Reparo Ehitus on tegelenud äripindade renoveerimisega ettevõtte algusaegadest. See tähendab, et meil on ligi 20 aasta pikkune kogemus kõiges, mis puudutab just äri- ja kaubanduspindade ehitamist ning rekonstrueerimist. Pikaajaline kogemus on see, mis on äri- ja kaubanduspindade ehituse, eelkõige aga rekonstrueerimise puhul määrava tähtsusega.

Tänu sellele, et oleme oma pea 20 tegutsemisaasta jooksul renoveerinud hotelle ja teisi majutusasutusi, restorane, kaubanduskeskusi ning ärihooneid, mõnda lausa ka mitmeid kordi, seetõttu oskame täna olla oma kliendile veelgi parem ja asjatundlikum partner. Hea meel on tõdeda, et ka kliendid oskavad meie pikaajalist kogemust hoonete renoveerimise vallas väärtustada ja usaldavad meie teadmisi.

Oleme aastate jooksul andnud oma panuse mitmete keerukate projektide, nagu näiteks Solaris Keskuse toitlustuskorruse juurdeehitus, Nautica Keskuse H&M kaupluse ehitus ning Tornimäe 2 asuva SEB Panga peahoone viie korruse rekonstrueerimise õnnestumine. Oleme avatud väga erinevatele projektidele ning aeg on näidanud, et saame edukalt hakkama ka kõige ebatavalisemate töödega.

Äripindade renoveerimine

Äripindade ehitus, aga eelkõige just nende renoveerimine on väga spetsiifiline ehitustöö, mis sisaldab hulgaliselt väljakutseid. Kuna renoveerimistööde ajal on hoone ülejäänud osad reeglina kasutuses, on oluline ehitustööde kestel tagada selle tavapärane toimimine. See tähendab, et mürarohkeid töid tuleb teha üksnes sel ajal, mil hoone on inimestest tühi ehk väljaspool tavapärast tööaega, aga ka tolmu ja muu ehitustegevusega kaasneva mustuse leviku piiramist ning ehitusmeeste piiratumat liikumist hoone sees. Kõik tavapärased ehitusega kaasnevad aspektid tuleb töös oleva äri- või büroohoone rekonstrueerimisel teise pilguga läbi mõelda ja korraldada selliselt, et see ei häiriks hoone üürnikke ja nende kliente.

Teine suur väljakutse äripindade renoveerimisel võrreldes büroohoone ehitusega seisneb selles, et kui hoone ehitusel on reeglina ehitaja käsutuses terve ehitusplats, siis renoveerimise puhul see nii ei ole. Sageli ei ole kohta, kuhu ladustada ehitusmaterjale, paigutada soojakuid ja ehitusprahi kogumiseks konteinereid. Väga kitsastes tingimustes tuleb leida tööalale laoplatsid, objekti kontor ja olmeruumid ning lisaks kõigele sellele peab jääma ruumi ka töömeestele töö tegemiseks.

Kõik see tähendab, et peatöövõtjal tuleb töö organiseerida tavapärasest palju põhjalikumalt. Näiteks peab materjal saabuma objektile täpselt selleks hetkeks, kui seda vaja läheb, ilma võimaluseta seda vahepeal ladustada. Selline süsteem toimib hästi ainult siis, kui peatöövõtja planeerib töid oskuslikult, aga ka alltöövõtjad peavad mõistma äripindade renoveerimisega kaasnevaid piiranguid.

Pikaajalise kogemuse olulisus

Vähese kogemusega ehitusettevõtted või need, kellel see sootuks puudub, ei oska vastavate piirangutega arvestada. Eriti veel hinnapakkumise faasis. See võib ehitustööde teostamise ajal tekitada aga ebameeldivusi kõikidele osapooltele. Kuna äripindade renoveerimine on miski, milles Reparo Ehitusel on pikaajaline kogemus, on meil piisavalt võimekust, et arvestada nii kaasnevate piirangutega, aga ka olla kliendile tööde sujuval planeerimisel asjatundlikuks partneriks. Lisaks sellele on Reparol olemas oma töömehed, kes samuti oskavad keerulistes töötingimustes toimetada ja piirangutega arvestada. Ka alltöövõtjad, keda Reparo oma projektidesse kaasab, on meie pikaajalised koostööpartnerid. Kõik see tagab, et ebameeldivatele üllatustele jääks võimalikult vähe ruumi.

Kaubanduspindade ehitus

Äripindade, seal hulgas kaubanduspindade renoveerimine on valdkond, mille puhul on väga oluline ehitusettevõtte kogemus. Renoveerimistööd teeb keeruliseks asjaolu, et projekteerimise faasis ei pääse projekteerijad sageli ligi hoone konstruktsioonidele ja tehnosüsteemidele, kuna ruumid on kuni renoveerimistööde alguseni kasutuses. Samuti puudub pahatihti olemasoleva hoone teostusdokumentatsioon, sest varasemad ümberehitused ei ole piisavalt või üldse dokumenteeritud. See tähendab projekteerijale lisatööd, mis pahatihti aja ja kulude kokkuhoiu mõttes vaikimisi ehitajale edasi delegeeritakse.

Alles siis, kui ehitushange on toimunud ning ehitaja lammutustööd teostanud, selgub hoone tegelik olukord ning ehitusprojekti täpsustamise või muutmise vajadus. Sageli ei ole võimalik ajaliselt enam projekte ümber teha, mistõttu tuleb vastavad muudatused teha ilma projektita. Nagu teada on ehituse ajal tehtavad muudatused palju kulukamad.

Selleks, et kulusid kokku hoida, soovitame lähtuda projekteerimis- ja ehitustööde partneri valikul mitte üksnes odavaimast hinnast, vaid ka peatöövõtja kogemusest. Samuti tasub panustada aega projekteerija valikule ning arvestada juba eelarve koostamisel teatud reserviga võimalikeks muudatus- ja lisatöödeks, mille konkreetne maht sõltub projekti kvaliteedist ja sellest, kas enne projekteerimist tehti vajalikud ehitusuuringud. Renoveerimistööde puhul soovitame planeerida eelarves reserviks keskmiselt 10%.

Võta meiega ühendust

Iga ehitusprojekti puhul on mõistlik kaasata ehitaja protsessi juba projekteerimise faasis. Vaid nii on võimalik maksimaalselt rakendada ehitaja praktilisi kogemusi, mida Reparol on juba ligi 20 aasta jagu. Seega, kui ehitama hakkad, küsi ka meilt pakkumist. Sinu poolt saadud andmete põhjal oskame juba anda ka täpsema kaubandus- või äripinna ehitusmaksumuse.