Reparo Ehitus – telli ehituse peatöövõtt kogenud ja võimekalt peatöövõtjalt

Ehituse peatöövõtjana pakub Reparo ehituse täisteenust. Garanteerime kogu ehitusprotsessi sajaprotsendilise õnnestumise alates kliendi soovide kaardistamisest, lahenduse ja hinnapakkumise koostamisest kuni ehitusprojekti teostuseni välja. Ehituse peatöövõtt on täisteenus, mis sisaldab:

 

Reparo kõige olulisemaks väärtuseks on olla oma kliendile kogu ehitusprojekti käigus usaldusväärne partner. Soovime luua usaldusel ja sujuval koostööl põhinevat pikaajalist kliendisuhet. Hindame kõrgelt kliendi aega, mistõttu on meie koosolekud kiired ja asjalikud.  Me ei koorma klienti väheoluliste detailidega. Seame kliendi vajadused ja ootused esikohale, aga sealjuures mõtleme oma peaga.

Ehituses võetakse kogu tehtud töö eest täisvastutus. See pole nii vaid sõnades – Reparo poolt tehtud tööd on tagatud 1 miljoni euro suuruse vastutuskindlustuse olemasoluga.

Ehituse peatöövõtjana peame oluliseks nii aja- kui eelarvekavast kinni pidamist. Seda eesmärki aitab täita innovaatiliste lahenduste kasutamine erinevate protsesside planeerimisel ja haldamisel.

Vähemtähtis ei ole ka keskkonnasõbralikkus – sorteerime ehitusel tekkivaid jäätmeid ja järgime hoolikalt ka kõiki teisi kvaliteedijuhtimise, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise ISO sertifikaatidest tulenevaid standardeid, mis on meile omistatud ning mida igal aastal uuesti auditeeritakse. Tänu rahvusvahelise ISO standardi olemasolule võime olla kindlad, et see, mida ja kuidas teeme, on vastavuses seadusandlusega ning jätkusuutlik. Meie klientidele annab see aga kindlustunde selles osas, et meie protsessid ja protseduurireeglid on läbi mõeldud ning me peame kinni sõlmitud kokkulepetest.

Kuidas valida sobiv peatöövõtja?

Suuremahulised ehitusprojektid on väga pikaajalised ja koosnevad paljudest erinevatest etappidest, millest igaüks on projekti lõpptulemust silmas pidades ülioluline. Samal ajal on kõik etapid omavahel tihedalt seotud. Seetõttu on tähtis, et peatöövõtja suudaks kogu protsessi kestel, ka kõige väiksemaid nüansse planeerides ja teostades hoomata kogu tervikut korraga.

Kõige olulisem peatöövõtja valikul on leida konkreetsele projektile sobivaim teenusepakkuja. Igal ehitusettevõttel on oma profiil, milles nad on väga head. Eramajade ehitusele spetsialiseerunud ettevõte ei pruugi olla sama pädev kortermajade ehituses või äripindade rekonstrueerimises. Lisaks erinevad ehitusettevõtted üksteisest objektide eelarvemahu poolest – suurema mahuga ehitusprojektide puhul eeldab ehituse peatöövõtt ehitusfirmalt ka arvestatava käibekapitali olemasolu.

Reparo Ehitus on spetsialiseerunud eelkõige avalike hoonete suuremahulistele rekonstrueerimiste ja ümberehitusega seotud projektidele, mille alla kuuluvad nii ärihooned, näiteks büroohooned ja kaubanduskeskused kui ka tööstushooned, korterelamud ja ridaelamud. Väga sageli eeldab olemasoleva hoone ümber ehitamine võrreldes uue hoone ehitamisega oluliselt suuremat kogemust ja võimet kogu protsessi vältel peensusteni iga detailiga arvestada, aga ka paindlikkust ja kiiret tegutsemisvõimet. Oleme suurelt mõtlev ehitusfirma, kes ei karda väljakutseid. Usume, et ehituses on kõik võimalik.

Oleme andnud oma panuse mitmete keerukate suurprojektide, näiteks Solaris Keskuse toitlustuskorruse ning Nautica keskuses asuva H&M kaupluse ehituse ning Tornimäe 2 asuva SEB Panga peahoone viie korruse rekonstrueerimise õnnestumisse. Nende kõrval oli suur tehniline väljakutse ka Lehola küla reoveepuhasti ehitamine. Sedalaadi ehitusprojektid ei olnud seni kuulunud meie tavapärasesse profiili, kuid nii selle, kui ka eelpool mainitud projektide õnnestumine on andnud kindlustunde, et saame edukalt hakkama ka kõige keerukamate ehitusprojektidega.

Ehituse peatöövõtul on tähtis isiklik kontakt

Nii nagu igas teises eluvaldkonnas, nii sõltub ka ehituses väga palju inimeste vahelise kontakti kvaliteedist. Meie eesmärk Reparos on luua iga kliendiga pikaajaline ja usaldusväärne suhe. Seame kliendi vajadused ja ootused alati esikohale, usaldades seejuures alati ka meie spetsialistide kogemusi ja teadmisi.

Julgustame teid meiega ühendust võtma! Oleme valmis pakkuma ideid ja lahendusi ka kõige keerukamatele ja innovaatilisematele projektidele. Leiame oma tööde ja tegemiste kõrvalt alati aja, et kliendiga kohtuda ning koostöövõimaluste osas läbi rääkida.

Võta meiega ühendust

Iga ehitusprojekti puhul on mõistlik kaasata ehitaja protsessi juba projekteerimise faasis. Vaid nii on võimalik maksimaalselt rakendada ehitaja praktilisi kogemusi, mida Reparol on juba ligi 20 aasta jagu. Seega, kui planeerid tööstus- või laohoone ehitust, võta julgelt meiega ühendust. Kaardistame teie vajadused ja tootmisprotsessi, pakume välja kaasaegsed ning energiasäästlikud lahendused ning pakume parima võimaliku ehitushinna.