Hoonete ehitus ja üldehitustööd

Hoonete ehitus ja üldehitustööd on Reparo Ehituse põhitegevusala olnud juba ettevõtte loomisest alates. Ligi 20 aasta jooksul oleme ehitanud ja rekonstrueerinud hulgaliselt hooneid, alates ärihoonetest, näiteks büroohooned ja kaubanduskeskused, aga ka tööstushooned ja lõpetades korter- ja ridaelamutega.

Ehituse peatöövõtu teenust pakkuva ettevõttena teostab OÜ Reparo Ehitus kõiki ehitustöid, sealhulgas nii üldehitus kui ka eritööd. Selleks kasutame oma olemasolevat tööjõudu, mis annab meile teatud paindlikkuse ja kindlustunde, ent vajadusel kaasame lisaks ka kogenud ning tunnustatud alltöövõtjaid, kellega meid seob pikaajaline koostöö ning vastastikune usaldus.

Mida kujutab endast üldehitus?

Mõiste üldehitus hõlmab endas kõiki hoone püstitamiseks vajalikke töid, nagu näiteks vundamendi ehitus, kandvate ja mittekandvate seinte ehitus, vahelagede, -seinte ja katuse ehitus, soojustus ja isolatsioonitööde teostamine ning hoone sise- ja välisviimistlus. Üldehituse alla ei kuulu tehnosüsteemide, nagu näiteks kanalisatsiooni-, vee-, ventilatsiooni, kütte-, jahutus-, sprinkler- ja elektrisüsteemid (nõrk- ja tugevvool), aga ka valgustuse, evakuatsiooni- ja paanikavältimise ning helindussüsteemi rajamine. Nende näol on tegemist eriosadega, mille teostamine on samuti Reparo pädevuses.

Hoonte ehitus on valdkond, kus maksab kogemus

Hoonete ehitus projekteerimisest kuni lõppviimistluseni on väga pikaajaline ja suuremahuline projekt, mille õnnestumiseks on oluline, et peatöövõtufirma oleks suuteline seda teostama ehituse tehnilisest küljest, kuid vähem oluline ei ole ka kogu protsessi oskuslik haldamine.

Hoonete ehituse puhul on hoone karbi rajamisel kaasatud korraga ainult mõni üksik alltöövõtja. Sedalaadi tööde juhtimine on võrdlemisi lihtne ja sirgjooneline. Kui aga tööjärjega viimistlustööde tegemise ja tehnosüsteemide rajamiseni jõutakse, võib korraga olla kaasatud kogu protsessi paralleelselt mitukümmend erinevat alltöövõtjat ning sadu töömehi. Igaühel neist on oma tööülesanded, eelarve ja tähtajad. Sellise hulga samaaegselt teostatavate tööde ning suure hulga inimeste igapäevase töö koordineerimine nõuab suurt kogemust, aga ka keskmisest põhjalikumat süsteemsust, järjepidevust ja täpsust. Need on omadused, mis saavad välja kasvada üksnes aastatepikkuse töö ja pühendumise tulemusena. Reparo pea 20 aasta pikkune hoonete ehituse ja rekonstrueerimise kogemus on miski, mida peame oma kõige tugevamaks küljeks. Aeg ja kogemus on näidanud, et meil on piisavalt süsteemsust, järjepidevust ja täpsust, et viia edukalt lõpuni ka kõige keerulisemaid hoonete ehituse ja üldehitustööde ning rekonstrueerimise projekte. See on see, milles tunneme end kindlalt ja koduselt ega pelga väljakutseid. Usume, et ehituses on kõik võimalik!

Üldehitustööd oma tööjõuga

Ligi 20-aastase kogemusega Reparo Ehitus kasutab üldehitustööde (sh ka viimistlustööde) teostamisel oma tööjõudu, tänu millele on meil võimalus lausa rohujuuretasandil rääkida kaasa selles osas, kuidas mingit tööd teostatakse ning milliseid materjale kasutatakse. Lisaks sellele on meil olemas täielik ülevaade meie töömeeste oskuste ja võimete osas, mis omakorda annab meile kindlustunnet, et tööd saavad teostatud kvaliteetselt ja õigeaegselt. Nii nagu peame oluliseks kliendi soovide ja vajaduste esikohale seadmist, väärtustame ka oma töötajaid, et nii nende töökeskkond, -tingimused kui ka tasustamine motiveeriks neid panustama igasse ehitusprojekti maksimaalselt ja pühendumisega. Suuremahulisemate ja keerukamate ehitusprojektide korral kaasame oma üldehitustöödele ka alltöövõtjaid, kes on eranditult suurte kogemustega ja oma valdkonna tunnustatud spetsialistid.

Võta meiega ühendust

Iga ehitusprojekti puhul on mõistlik kaasata ehitaja protsessi juba projekteerimise faasis. Vaid nii on võimalik maksimaalselt rakendada ehitaja praktilisi kogemusi, mida Reparol on juba ligi 20 aasta jagu. Seega, kui ehitama hakkad, küsi ka meilt pakkumist.