Korterelamu ja ridaelamute ehitus

Hoonete ehitus ja üldehitustööd on Reparo Ehituse põhitegevusala olnud juba ettevõtte loomisest alates. Ligi 20 aasta jooksul oleme ehitanud ja rekonstrueerinud hulgaliselt hooneid. Büroo- ja tööstushoonete kõrval on Reparo üheks põhitegevuseks olnud ka korterelamute ja ridaelamute ehitus.

Uued trendid ridaelamute ehituses

Vajadus ridaelamute ehitamise järele on viimasel kümnendil kasvanud, kuna nõudlus äärelinnades asuvate elamispindade järele on aina suurem. Võrreldes korteriga mõnes ülerahvastatud kortermajade piirkonnas pakub linna servas asuv ridaelamu rohkem privaatsust, ent võimaldab soodsamat alternatiivi eramule.

Uuemal ajal on üha enam populaarsust kogumas niinimetatud hübriidhooned, mis on segu korterelamu ja ridaelamu klassikalistest tunnustest. Väliste tundemärkide põhjal on isegi võimatu neid otseselt ühte või teise gruppi liigitada. Nii näiteks puudub seal klassikaline elamispindade järjestikune või kõrvuti paigutus. Selle asemel on korterid paigutatud kobarasse või hoopis mõnel muul viisil.

Tihti puuduvad uuematel ridaelamutel konkreetsed krundipiirid. Iga korteri ehk ridaelamuboksi juurde kuulub küll väike terrass, ent õueala on ühiselt kasutatav. Selliste uute hoonetüüpidega eksperimenteerimine ja uute, paremini toimivate lahenduste otsimine on praeguse aja korterelamute ja ridaelamute ehitusele väga iseloomulik.

Kortermaja ehitaja ees seisvad väljakutsed

Hoone ehitus projekteerimisest kuni lõppviimistluseni on väga pikaajaline ja suuremahuline protsess, mille õnnestumiseks on oluline, et peatöövõtja oleks suuteline teostama ehitust tehnilisest küljest, kuid vähem oluline ei ole ka kogu protsessi oskuslik haldamine.

Korter- ja ridaelamu ehitus hõlmab endas laia diapasooni ehitustöid nagu näiteks vundamendi ehitus, välis- ja siseseinte ehitus, vahelagede ehitus, katuse ehitus, hoone sise- ja välisviimistlus ning hoone toimimiseks vajalike tänapäevaste tehnosüsteemide rajamine.

Kui tavaliselt on igal ehitusel üks tellija, siis kortermaja ehituse puhul on igal korteril eraldi omanik, kes on suuremal või vähemal määral samuti ehitusprotsessi kaasatud, tehes näiteks valikuid viimistluspakettide osas või planeerides korteri või ridaelamuboksi sisustamiseks garderoobide, köögi ja teiste sisseehitatavatemööblilahenduste tellimist ja paigaldust. Ehitusmeeskonna jaoks tähendab see aga täiendavat kooskõlastamist ja koordineerimist ning väga paljude osapoolte individuaalsete soovidega arvestamist.

Sellise hulga samaaegselt teostatavate tööde ning suure hulga inimeste igapäevase töö koordineerimine nõuab ehituse peatöövõtjalt suurt kogemust, aga ka keskmisest suuremat süsteemsust, järjepidevust ja täpsust.

Millest sõltub korterelamu või ridaelamu ehitushind?

Ridamaja ja kortermaja ehituse hind sõltub paljudest algandmetest, näiteks hoone arhitektuurist, sealhulgas konstruktsioonist ja viimistlusmaterjalide valikust, energiaklassist ning teatud määral ka asukohast ning muudest teguritest. Mitme korteriga elamu ehitusmaksumus on kindlasti soodsam kui eramajal, kuna juba krundi maksumus jaguneb mitme elamispinna vahel. Ka ehitusettevõtja projektijuhtimiskulud ja üldkulud jaotatakse elamispinna ühikute vahel ära ning on seetõttu väiksemad.

Kokkuvõttes on väga palju erinevaid tegureid, mis ühe ridaelamu või korterelamu ehituse hinda mõjutada võivad, aga keskmiselt võiks tänapäevase kortermaja ja ridamaja ehitusmaksumuseks arvestada 800 – 1000 eurot hoone brutopinna kohta.

Miks tellida korterelamu või ridaelamu ehitus Reparolt?

Reparo Ehituse pea 20 aasta pikkune hoonete ehituse ja rekonstrueerimise kogemus on miski, mida peame oma kõige tugevamaks küljeks. Aeg ja kogemus on näidanud, et meil on piisavalt süsteemsust, järjepidevust ja täpsust, et viia edukalt lõpule ka kõige keerulisemaid projekte. See on see, milles tunneme end kindlast ja koduselt ega pelga väljakutseid. Usume, et ehituses on kõik võimalik!

Seega, kui oled valimas endale peatöövõtjat, küsi hinnapakkumist ka Reparolt.

Võta meiega ühendust

Iga ehitusprojekti puhul on mõistlik kaasata ehitaja protsessi juba projekteerimise faasis. Vaid nii on võimalik maksimaalselt rakendada ehitaja praktilisi kogemusi, mida Reparol on juba ligi 20 aasta jagu. Seega, kui planeerid tööstus- või laohoone ehitust, võta julgelt meiega ühendust. Kaardistame teie vajadused ja tootmisprotsessi, pakume välja kaasaegsed ning energiasäästlikud lahendused ning pakume parima võimaliku ehitushinna.