Hoonete projekteerimine

Kaasaaegse ehituse puhul ei saa üle ega ümber projekteerimisest. Kvaliteetne projekt on oluline alustala korraliku hoone ehitamisel või sisekujundusliku lahenduse loomisel.

Reparo projekteerimisteenus on Sulle abiks juba ehituse planeerimise faasis. Ikka selleks, et uus visioon oleks tegelikult ka ehitatav, tarnegraafikud reaalsed ning tehniline teostus korrektne ja turvaline.

Meilt saad tellida nii arhitektuurset kui sisekujunduslikku projekteerimist, samuti teostame eriosade projekteerimist ning koostame põhi- ja tööprojekte.

Projekteerimine on A&O – miks on vaja ehitusprojekti?

Iga ehitus algab ehitusprojektist. Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast ja joonistest, mis sisaldab piisavas koguses infot selle kohta, mida ja kuidas soovitakse ehitada. Ehitada tuleb alati ehitusprojekti järgi. Ehitusluba on vaja üksnes nendele ehitistele, mis on suuremad kui 60 m2 ja kõrgemad kui 5 m, ent ehitusprojekt on vajalik igasuguse ehitustöö puhul, kuna ehitusprojekt on ehitamise alus. Veel enam, põhjalik ja läbimõeldud projekt hoiab kokku aega ja raha!

Kuidas projekt hoiab kokku aega ja raha? Mida hilisemas faasis muudatused tulevad, seda kallim on neid muudatusi teha. Kuni sinnamaani välja, et kui hoone on juba valmis, siis teatud muudatusi sisuliselt enam teha ei ole võimalik. Kõige odavam teha parandusi ja muudatusi projekteerimise faasis. Korraliku projekti põhjal on hea läbi viia ka ehitushankeid, sest siis on kindlus, et kõik pakkujad pakuvad sama asja ning saadud pakkumised on võrreldavad.

Selleks, et ehitaja saaks omalt poolt pakkuda kvaliteetset ehitusteenust, on oluline, et ka ehitusprojekt oleks kvaliteetne. Korraliku projekti olemasolu tagab selle, et projekteeritud ehituslikud lahendused on ehitise otstarvet arvestades kõige sobivamad, arvestades nende ehitusmaksumust, kasutus- ja hoolduskulusid ning ehitatavale hoonele oleks tagatud parim võimalik funktsionaalsus.

Hoone projekteerimine kui ehituse peatöövõtu osa

Ehitusprojekt koosneb kolmest etapist:

  • eelprojekt
  • põhiprojekt
  • tööprojekt

Iga järgnev etapp on eelmisest konkreetsem ja detailsem ning ehitaja seisukohast on ülioluline, et iga etapp oleks korrektne ja nõuetele vastav. Sageli pöörduvad ehitusteenuse tellijad ehitusfirma poole üksnes arhitektuurse põhiprojektiga ja eeldavad, et eriosade projektid, nagu näiteks vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, jahutuse, sprinkleri ja elektrisüsteemid (nõrk- ja tugevvool) koostab töövõtja ehk ehitusfirma ise. Ühest küljest on see mõistetav, kuna tellijal sageli puudub põhjalik ettevalmistus selliste eriosade tellimiseks. Teisest küljest eeldab see tellija poolset usaldust projekteerimist korraldava peatöövõtja suhtes.

Meie jaoks on oluline hoida kokku kliendi aega ning olla talle kogu ehitusprotsessi käigus usaldusväärne partner. Nii pakume oma klientidele võimalust delegeerida kogu vajalik projekteerimistegevus meile. Koostöös oma usaldusväärsete ja pikaaegsete koostööpartneritega pakume oma klientidele põhiprojektide või tööprojektide koostamist, arhitektuursete või sisekujunduslike lahenduste projekteerimist ja ka tehnosüsteemide projekteerimist.

Sisekujunduslik projekteerimine

Täiesti uue teenusena pakub Reparo sisearhitektuurset projekteerimist.

Esmalt teostab meie sisearhitekt tellija soovide kaardistamise ning koostab ruumiprogrammi. Sellele järgneb töökohtade planeerimine ning mööbliplaanide koostamine, mille põhjal omakorda projekteeritakse valgustus ja kõik ülejäänud eriosad, võttes sealjuures arvesse ruumide funktsioone ning inimeste arvu. Ja

Kahjuks tuleb piinlikult sageli ette olukordi, kus ehitushinnapakkumused osutuvad kliendile rahaliselt üle jõu käivateks, misjärel on vaja projekt ümber teha või seda kärpida. Samuti juhtub pahatihti, et sisearhitekti poolt valitud ehitusmaterjalide tellimine ei mahu kokkulepitud ehituse ajagraafikusse, mis omakorda põhjustab tellijale nii suurt ajalist kui ka rahalist lisakulu. Tellides sisearhitekti teenus Reparost, on see probleem juba eos välistatud.

Reparo sisearhitektile on võimalik seada piirehitusmaksumus juba enne projekteerima asumist. Kuna Reparo sisearhitektil on olemas info erinevate sisekujunduslahenduste maksumuse kohta, saab sisearhitekt võtta juba projekti koostades arvesse, milliseid lahendusi on otstarbekas projekti lisada ning milliseid mitte. Kliendi jaoks on see oluline võit.

Võta meiega ühendust

Iga ehitusprojekti puhul on mõistlik kaasata ehitaja protsessi juba projekteerimise faasis. Vaid nii on võimalik maksimaalselt rakendada ehitaja praktilisi kogemusi, mida Reparol on juba ligi 20 aasta jagu. Seega, kui planeerid tööstus- või laohoone ehitust, võta julgelt meiega ühendust. Kaardistame teie vajadused ja tootmisprotsessi, pakume välja kaasaegsed ning energiasäästlikud lahendused ning pakume parima võimaliku ehitushinna.