Hoonete ehitus ja rekonstrueerimine

Hoonete ehitus ja rekonstrueerimine on olnud Reparo Ehituse põhitegevus ettevõtte loomisest saadik. Seega on meil ligi 20 aasta pikkune hoonete ehitamise ja rekonstrueerimise kogemus.

Oleme rekonstrueerinud ligi 1000 hoonet, nii mõndagi neist lausa korduvalt. Tänu sellele tunneme teatud hooneid väga hästi ning oskame nende rekonstrueerimise juures olla kliendile veelgi parem ja asjatundlikum partner. Hea meel on tõdeda, et ka meie kliendid oskavad väärtustada meie kogemust hoonete rekonstrueerimise vallas.

Lisaks hoonete tundmisele peame oma töös oluliseks ka oma klientide vajaduste ja hoiakute tundmist ning nendega arvestamist. Väärtustame pikaajalist koostööd, mis tugineb vastastikusele lugupidamisele ja usaldusele nii oma klientide kui ka alltöövõtjatega. Üksnes sellises koostöös saavad sündida parimad lahendused.

Hoone renoveerimine, rekonstrueerimine, restaureerimine – mis on neil vahet?

Kui hoone ehitamise mõiste on üsna selge, siis hoone renoveerimise, rekonstrueerimise ja restaureerimise mõisted võivad tekitada segadust.

Rekonstrueerimine tähendab hoone ümberehitamist – ehitise piirdetarindite ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmist ja asendamist selleks, et tagada hoone või selle üksikute ruumide peamised kasutusomadused, sealhulgas plaanilahendused. Rekonstrueerimise käigus muutuvad oluliselt olemasoleva ehitise omadused, ehituslik maht ja pinnad reeglina aga mitte.

Mõiste renoveerimine hõlmab hoone värskendamist ehitise või selle osade uuendamise, korrastamise või taastamise kaudu. Hoone mahulised ja pinna põhiparameetrid selle käigus oluliselt ei muutu ning ka hoone kasutusotstarve üldjuhul säilib. Renoveerimine võib sisaldada ka tehnosüsteemide olulist rekonstrueerimist.

Restaureerimine on muinsuskaitsealuste objektide taastamine. Reparol on vajalikud load ja litsentsid ning pikaajaline kogemus ka selles osas olemas.

Piir ehitamise ja rekonstrueerimise vahel on kohati hägune, kuna paljud ehitusobjektid sisaldavad elemente mõlemast valdkonnast. Üldjuhul tehakse olemasoleva hoone rekonstrueerimise käigus suuremal või vähemal määral sinna ka juurdeehitusi. Asjatundja teab, et pahatihti on olemasoleva hoone rekonstrueerimine palju keerulisem kui uue ehitamine. Reparol on sealjuures suured kogemused mõlemas valdkonnas ning võtame hea meelega töösse ka kõige keerulisemaid projekte.

Millest tekivad hoonete rekonstrueerimisel lisakulud?

Hoonete rekonstrueerimise puhul on väga oluline ehitusettevõtte kogemus. Rekonstrueerimistööd on selles mõttes keerulised, et projekteerimise faasis ei pääse projekteerijad sageli ligi ei hoone konstruktsioonidele, kuna üürnik veel kasutab hoonet ega ka varasema hoone dokumentatsioonile. See tähendab projekteerijale aga lisatööd, mis pahatihti aja ja kulude kokkuhoiu mõttes delikaatselt ehitusfirmale edasi delegeeritakse.

Alles siis, kui ehitushange on toimunud ning ehitaja lammutustööd teostanud, selgub hoone tegelik olukord ning täpsustuvad hoonega seotud vajadused ja võimalused. See, kui peatöövõtja või ikkagi projekteerija ise peab olemasolevat projekti täpsustama, parandama või lausa ümber tegema, toobki endaga kaasa lisakulusid.

Selleks, et lisanduvad kulud oleksid minimaalsed, soovitame Reparos lähtuda projekteerimis- ja ehituspartneri valikul mitte üksnes odavaimast hinnast, mis nagu öeldud, ehitus- ja rekonstrueerimistööde käigus kindlasti muutub, vaid ka peatöövõtja senisest kogemusest. Samuti tasub suurt rõhku panna projekteerija valikule ning arvestada juba eelarve koostamisel teatud tagavaraga lisatöödeks. Näiteks riigihangete puhul on see määr sageli 5-10% kogu projekti maksumusest.

Reparol pikaajaline kogemus ärihoonete rekonstrueerimisel

Oma ligi 20 aasta pikkuse töö käigus oleme spetsialiseerunud eelkõige ärihoonete rekonstrueerimisele, näiteks hotellid jt majutusasutused, restoranid jm toitlustusasutused, kaubanduskeskused ja äri- ning büroohooned. See on valdkond, milles on meil kindlalt kõige suurem kogemuste pagas.

Oleme andnud oma panuse mitmete keerukate projektide nagu näiteks Solaris Keskuse toitlustuskorruse juurdeehituse, Nautica Keskuse H&M kaupluse ehituse ning Tornimäe 2 asuva SEB Panga peahoone viie korruse rekonstrueerimise õnnestumisse. Samas on meie ehitatud näiteks ka reoveepuhasti Lehola külas Keila vallas. Oleme avatud väga erinevatele projektidele ning aeg on näidanud, et saame edukalt hakkama ka kõige ebatavalisemate töödega.

Võta meiega ühendust

Kui kahtled, kas ehitada uus või rekonstrueerida vana, võta meiega ühendust. Jagame lahkelt oma kogemusi ja mõtteid ning hea meelega esitame ka oma hinnapakkumise nii ehitus- kui rekonstrueerimistöödeks.