Büroohoonete ehitus ja rekonstrueerimine

Büroohoonete ehitus ja rekonstrueerimine on Reparo Ehituse põhitegevusala olnud juba ettevõtte loomisest alates. Ligi 20 tegutsemisaasta jooksul oleme ehitanud ja rekonstrueerinud hulgaliselt büroohooneid. Huvitavamate ja meeldejäävamate töödena võime välja tuua Solaris Keskuse korruse juurdeehituse toimivas kaubanduskeskus, SEB Panga peahoone rekonstrueerimistööd, Ädala tänaval asuva kiriku juurdeehituse, Skype hoone rekonstrueerimistööd. Oleme avatud väga erinevatele projektidele ning aeg on näidanud, et saame edukalt hakkama ka kõige ebatavalisemate töödega.

Büroohoone ehitus

Büroohoonete ehitus hõlmab endas kõiki hoone püstitamiseks vajalikke töid, nagu näiteks vundamendi ehitus, kandvate ja mittekandvate seinte ehitus, vahelagede, -seinte ja katuse ehitus, soojustus ja isolatsioonitööde teostamine ning hoone sise- ja välisviimistlus. Nendele lisandub ka kaasaegsete tehnosüsteemide rajamine. Tehnosüsteemides peitubki üks suur väljakutse võrreldes näiteks korterelamutega, mis on büroohoonetel reeglina palju spetsiifilisemad ja keerulisemad. Näiteks kliima tagamise süsteemid nagu küte, jahutus ja nende juhtimisautomaatika, et need toimiks targalt ja ökonoomselt. Lisaks palju erinevaid nõrkvoolusüsteeme alates valve- ja läbipääsusüsteemidest kuni helinduse ja sidelahendusteni. Siia hulka kuuluvad ka kõikvõimalikud “targa maja” lahendused. Kasutusel on palju erinevaid ning kaasaaegseid spetsiifiliselt konkreetse hoone jaoks projekteeritud süsteeme, mis aitavad kasutajate elu turvalisemaks ja mugavamaks muuta. Kõik need süsteemid peavad toimima koostöös ja ühte osa muutes tekib sageli doominoefekt, et muuta tuleb paljusid teisi süsteeme.

Kuna erinevaid tehnosüsteeme on palju, siis juhtub sageli, et projekteerimisel ei ole arvestatud teiste tehnosüsteemidega. Näiteks satuvad valgustid ja jahutusseadmed ühte ja samasse kohta või ristuvad torustikud. Selle probleemi lahendamiseks on kasutusele võetud Building Information Modeling (BIM), mis tähendab, et hoone projekteeritakse 3D-formaadis ning eri süsteemide omavahelisi seoseid saab vaadelda juba projekteerimisfaasis, et ennetada võimalikke ristumisi ning vigu. Paraku on BIM projekteerimine seni veel kasutusel valdavalt üksnes uute hoonete rajamisel, kuna tellijate seas domineerib arvamus, et see on kallim kui klassikaline projekteerimine. Reparo kinnitusel see nii siiski ei ole ja BIM kasutamisest võidab eelkõige tellija, kuna see vähendab kulukaid ümbertegemisi ja muudatusi ehituse käigus.

Büroohoonete  ehitus on valdkond, kus maksab kogemus

Büroohoonete ehitus projekteerimisest kuni lõppviimistluseni on väga pikaajaline protsess, mille õnnestumiseks on oluline, et peatöövõtja  oleks suuteline seda teostama ehituse tehnilisest küljest, kuid vähem oluline ei ole ka kogu protsessi oskuslik juhtimine.

Hoone karbi rajamisel on kaasatud korraga ainult mõni üksik alltöövõtja, mistõttu on  tööde juhtimine võrdlemisi lihtne ja sirgjooneline. Kui tööjärjega viimistlustööde tegemise ja tehnosüsteemide rajamiseni jõutakse, võib korraga olla kaasatud kogu protsessi paralleelselt mitukümmend erinevat alltöövõtjat ning sadu ehitustöölisi. Igaühel neist on oma tööülesanded, eelarve ja tähtajad. Sellise hulga samaaegselt teostatavate tööde ning suure hulga inimeste igapäevase töö koordineerimine nõuab suurt kogemust, aga ka keskmisest põhjalikumat süsteemsust, järjepidevust ja täpsust. Need on omadused, mis saavad välja kasvada üksnes aastatepikkuse töö ja pühendumise tulemusena.

Büroohoonete rekonstrueerimine

Büroohoonete rekonstrueerimine on väga spetsiifiline ehitustöö, mis sisaldab hulgaliselt väljakutseid. Kuna renoveerimistööde ajal on hoone ülejäänud osad reeglina kasutuses, on oluline ehitustööde kestel tagada selle tavapärane toimimine. See tähendab, et mürarohkeid töid tuleb teha üksnes sel ajal, mil hoone on inimestest tühi ehk väljaspool tavapärast tööaega, aga ka tolmu ja muu ehitustegevusega kaasneva mustuse leviku piiramist ning ehitusmeeste piiratumat liikumist hoone sees. Kõik tavapärased ehitusega kaasnevad aspektid tuleb töösoleva äri- või büroohoone rekonstrueerimisel teise pilguga läbi mõelda ja korraldada selliselt, et see ei häiriks hoone teisi üürnikke ja nende kliente.

Teine suur väljakutse büroohoonete rekonstrueerimisel võrreldes uusehitusega seisneb selles, et kui hoone ehitusel on reeglina ehitaja käsutuses terve ehitusplats, siis renoveerimise puhul see nii ei ole. Sageli ei ole kohta, kuhu ladustada ehitusmaterjale, paigutada soojakuid ja ehitusprahi kogumiseks konteinereid. Väga kitsastes tingimustes tuleb leida tööalale laoplatsid, objekti kontor ja olmeruumid ning lisaks kõigele sellele peab jääma ruumi ka töömeestele töö tegemiseks.

Võta meiega ühendust

Iga ehitusprojekti puhul on mõistlik kaasata ehitaja protsessi juba projekteerimise faasis. Vaid nii on võimalik maksimaalselt rakendada ehitaja praktilisi kogemusi, mida Reparol on juba ligi 20 aasta jagu. Seega, kui ehitama hakkad, küsi ka meilt pakkumist. Sinu poolt saadud andmete põhjal oskame juba öelda ka täpsema, mis võiks olla valmiva büroohoone ehitusmaksumus.