Tööstushoonete ja laohoonete ehitus ning projekteerimine

Tööstus- ja laohoonete ehitus on Reparo Ehituse põhitegevusala olnud juba ettevõtte loomisest alates. Ligi 20 aasta jooksul oleme ehitanud ja rekonstrueerinud hulgaliselt hooneid, alates ärihoonetest ning korter- ja ridaelamutest ning lõpetades tööstus- ja laohoonetega. Teiste seas oleme ehitanud ka reoveepuhasti Keila vallas asuvale Lehola külale ning rajanud Tallinna Vee Ülemiste veepuhastusjaama trafohoone.

Tööstus- ja laohoonete ehitus ja projekteerimine

Kaasaegsete tööstus- ja laohoonete ehitus on valdkond, kus on oluline eelkõige hoone funktsionaalsus, aga ka energiasäästlikkus ja paindlikkus. Selle saavutamiseks on oluline mõista tellija vajadusi ja tootmisprotsessi. Siinkohal on oluline rõhutada head koostööd tellija, projekteerija ja peatöövõtja vahel. Igal osapoolel on oma roll. Tellija selgitab võimalikult täpselt ja üksikasjalikult välja oma vajadused. Projekteerija leiab tellija soovidele võimalikult paremini sobivad tehnilised lahendused. Peatöövõtja roll on olla nõuandja rollis nii tellijale kui projekteerijale, eelkõige projekteeritud tehniliste lahenduste teostatavuse ja ehituskulude osas.  See eeldab ehituse peatöövõtjalt ettenägelikkust ehituslike aspektide arvestamisel, ning oskust olla kliendile asjatundlik partner ja nõuandja.

Tänapäevased tööstushoonete ja laohoonete puhul on sageli kõige olulisemateks faktoriteks paindlikkus ja hoone kohandamise võimalused kiiresti muutuvate tootmistehnoloogiatega ja kliendi vajadustega. Sealhulgas on tootmishoone planeerimise käigus oluline arvestada ka võimalike tulevaste juurdeehituste ja laiendustega. Teatud ettenägelikkus võib tulevikus tähendada märkimisväärset kulude kokkuhoidu, kui ei pea maha lammutama või ümber ehitama varem ehitatud rajatisi, vaid need on sobivad kasutamiseks ka pärast juurdeehituse valmimist. Näiteks piisava arvu ja suurusega tööstuslike tõstuste ja laadimisplatvormide olemasolu ja paiknemine, piisav puhas kõrgus katusefermideni, sildkraana lisamise võimalus. Nimekirja võib jätkata pikalt.

Mitte vähem oluline ei ole ka energiasäästlikkus. Järjest rohkem leiavad kasutust päikesepaneelid, mida saab rakendada hoone küttesüsteemi osana või isegi müüa omatarbeks mittevajalik kogus energiat elektrivõrku tagasi. Järjest rohkem pööratakse tähelepanu ka päikeselamellidele jms, mille eesmärk on hoida päikest akendest eemale, kui päike on kõige intensiivsem, aga hoonel küttevajadus puudub (näiteks suvel), samal ajal sügis-talvel on igati mõistlik kasutada hoone kütmiseks vähestki päikesevalgust.

Tööstus- ja laohoonete ehitusmaksumus

Tööstus- ja laohoonete ehitusmaksumuse kujunemisel on oluline arvestada mitmete kuluallikatega. Kõige olulisem on muidugi hoone konstruktsioon ja tehnosüsteemid, aga ka hoone suurus, asukoht jm tegurid, mistõttu ühte konkreetset numbrit välja tuua ei saa.  Keskmiselt jääb kaasaegse stock-office tüüpi hoone ehitusmaksumus vahemikku 650-900€/m2.

Võta meiega ühendust

Iga ehitusprojekti puhul on mõistlik kaasata ehitaja protsessi juba projekteerimise faasis. Vaid nii on võimalik maksimaalselt rakendada ehitaja praktilisi kogemusi, mida Reparol on juba ligi 20 aasta jagu. Seega, kui planeerid tööstus- või laohoone ehitust, võta julgelt meiega ühendust. Kaardistame teie vajadused ja tootmisprotsessi, pakume välja kaasaegsed ning energiasäästlikud lahendused ning pakume parima võimaliku ehitushinna.