Väikeehitaja viirusest: valitsus peaks kaaluma töö peatamist ehitusel

Koroonaviiruse näol on küll tegu praktiliselt vääramatu jõuga, kuid ehitusettevõtjatele mõjuks veel laastavamalt kui seda peaks hakkama tõestama läbi kohtukaasuste, kirjutab Reparo Ehituse juhatuse liige Ülo Jaanisoo.

Värske infona võib lugeda, kuidas järjest rohkem ettevõtteid suletakse, kus ühel või teisel viisil viibib koos suurem hulk inimesi. Näiteks on riiklikul tasandil otsustatud tühistada üritused, teatrietendused, kogunemised jne. Arvestades hetkel praktiliselt iga tunniga muutuvat situatsiooni, siis tõenäoliselt suletavate asutuste nimekiri muutub üha pikemaks.

Linnapildis võib samuti näha, kuidas näiteks osad toitlustusasutused on oma uksed sulgenud või pakuvad ainult kaasa tellimise võimalust. Keegi ei taha teadlikult riskida sellega, et just nende vastutusalas võiks keegi nakatuda ning üritatakse see võimalus viia miinimumini.
Peaksime tõsiselt arutama ka ehitusobjektidel oleva töö ajutist peatamise vajadust ja võimalust mõneks ajaks. Objektidel on väga palju inimesi, kes puutuvad oma töökohustusi täites omavahel kokku. Lapsed koolis ja trennis ei käi, osadel on võimalik ka lasteaiast hoiduda, kuid nendest meetmetest pole kasu, kui vanemad käivad tööl edasi ja puutuvad endiselt teiste inimestega kokku.

Täna on selge sõnum, et sotsiaalne isolatsioon on kõige efektiivsem võimalus, kuidas viiruse levikut leevendada. Kui me jätkame selle soovituse eiramist, siis lühiajaline raske olukord võib hoopis muutuda pikaajaliseks tulenevalt viiruse omanäolisest levikust – ennekõike pika peiteaja ja võimaluse osas, et viirus ka levib ajal, mil nakatunund inimesed tunnevad ennast tervetena.

Olen täna alustanud läbirääkimisi Reparo Ehituse hetkel käsil olevate objektide tellijatega, et võimalusel peatada ajutiselt ehitustööd ja lasta oma töötajad koju perede juurde. Meie hetke objektid ei ole riikliku tähtsusega nagu ajutiste haiglate ehitus Hiinas ja nüüd ka Venemaal, mida ei saaks edasi lükata. Loomulikult, kui meie riik sarnase töö telliks, siis oleksid kõik, mitte ainult Reparo Ehitus, valmis aitama hädavajaliku objekti püstitamisega.
Sellegipoolest aitaks majandusliku huvi kaalukaussi balansseerida, kui soovitus ehitusobjektidel töö peatamiseks tulenevalt force majeure’ist tuleks vabariigi valitsuselt.

Sellise ettepaneku on ka Eesti Ehitusettevõtjate Liit Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile edastanud. Ehitajatel on tellijate poolt seatud tähtajad ning ka kopsakad trahvid tähtaegadest mitte kinni pidamisest. Tänasel päeval on küll tegu praktiliselt force majeure’iga, kuid ilma valitsuse kindla sõnumita jääb risk, et seda klauslit peaks hakkama tõestama läbi kohtu kaasuste – see mõjuks ehitusettevõtjatele veel laastavamalt.

Minu konkreetne seisukoht on, et teen kõik endast oleneva, et oma töötajaid kaitsta ning ootan vastavat abi ka valitsuse ja EEEL tasandilt. Elame koos selle raske aja üle vaid siis, kui tegutseme ühtsena ja strateegiliselt.

Vaata ka  www.ehitusuudised.ee/arvamused/2020/03/18/vaikeehitaja-viirusest-valitsus-peaks-kaaluma-too-peatamist-ehitusel