Ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine – teeme mõisted selgeks

Ehitustööga kokku puutunud teavad, et on palju sarnaseid mõisteid, aga mis on sisult üksjagu erinevad. Näiteks ehitamine, renoveerimine, rekonstrueerimine, restaureerimine, remont jne. Mille poolest need siis sarnanevad ja erinevad?

Esimene põhiline vahe seisneb selles, et kui ehitamine on uue asja loomine, siis renoveerimine, rekonstrueerimine, restaureerimine ja remont märgivad olemasoleva asja eri viisidel ja eesmärkidel korda- või ümbertegemist. 

Ehitusseadustiku järgi on ehitamine ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised ehk mõõdetavad omadused. Ehitamise alammõiste on ehitise laiendamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

Rekonstrueerimine on aga teisisõnu ümberehitamine: ehitise piirdetarindite ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine, et tagada hoone või selle üksikute ruumide peamised kasutusomadused, sealhulgas plaanilahendused. Rekonstrueerimise käigus olemasoleva ehitise omadused oluliselt muutuvad, ehituslik maht ja pinnad reeglina mitteÜmberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Kui ehitustööde käigus hoone ei säili või säilib ainult alus või vundament, on tegemist uue hoone ehitamise, mitte rekonstrueerimisega. 

Renoveerimine tähendab hoone värskendamist ehitise või selle osade uuendamise, korrastamise või taastamise kaudu. Hoone mahulised ja pinna põhiparameetrid selle käigus oluliselt ei muutu ning põhiliselt säilib ka kasutusotstarve. Renoveerimine võib sisaldada ka tehnosüsteemide olulist rekonstrueerimist. 

Restaureerimine on muinsuskaitsealuste objektide taastamine. Ka selleks on meil Reparo Ehituses vajalikud load-litsentsid olemas ning aeg-ajalt tuleb Tallinna vanalinnas ka restaureerimistöid teha.


Reparos me peamiselt tegeleme ehitus- ning renoveerimistöödega, keskendudes peatöövõtule. Sõltuvalt tellijate vajadustest teostame ka keerukaid ja innovaatilisi projekte.

Üldehitus hõlmab meie jaoks erinevate hoonete ehitust, seda äri- ja büroohoonetest, kaubandus- ja meelelahutuskeskustest, spordirajatistest kuni avalike ja elukondlike ning spetsiifiliste tööstushooneteni.

Klassikalise küsimusega, “kas renoveerida või ehitada uus”, meie poole enamasti ei pöörduta – Reparosse tullakse reeglina juba oma projektiga, et koostööd alustada. Seejuures soovitame juba projekteerimise faasis mõelda ka vajadusele tulevikus hoonet hooldada ja renoveerida. 

Meie pikaajaline kogemus näitab, et hoone terve elukaarega arvestamine aitab märkimisväärselt kulusid kokku hoida. Näeme oma töös, kuidas korralikult läbimõtlemata jäänud projekti tõttu ilmnevad renoveerimise käigus probleemid, mida on siis juba palju kallim lahendada.