Tallinna Ehituskool ja Reparo Ehitus OÜ sõlmisid kokkuleppe praktiliseks koostööks

TallinnaEhituskool

Eesmärgiga populariseerida ehituse valdkonna kutseharidust, arendada avaliku- ja erasektori koostööd ning suurendada praktilise töö osakaalu ehitusõppes, alustavad 2021. aasta sügisel Tallinna Ehituskool ja Reparo Ehitus koostööd.

Esimene koostöö toimub puitkonstruktsioonide projekteerimise ja ehituse suunal, kus õpilastöö raames tehakse läbi reaalsed ehitusetapid ning töö tulemuseks valmib puidust väikevorm.

Ehituskool on kaasaaegne õppeasutus, mis arvestab õppekava kokkupanekul tänapäevaseid tööturu vajadusi. Tallinna Ehituskool on kaasaegse õpikeskkonnaga ja professionaalsete õpetajatega Eesti ainuke ehituserialade õpetamisele spetsialiseerunud kutseõppeasutus, mis pakub erialast koolitust nii taseme- kui täiendusõppena kõigile huvilistele, sõltumata nende vanusest või haridustasemest. Erinevad õppevormid (sessioonõpe, õhtune õpe, töökohapõhine õpe) ja paindlik õppekorraldus võimaldavad edukalt õppetöös osaleda ka juba töötavatel inimestel, kes tänaseks moodustavad üle poole kõigist kooli õppijatest. Kooli eesmärk on pakkuda oma õpilastele erialaseid oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil hiljem edukalt töömaailma siseneda või selles oma väljavaateid parendada.

Reparo Ehituse juht Ülo Jaanisoo soovib alanud koostöö raames viia Ehituskooli praktilisi kogemusi, mis kuuluvad tegeliku ehitusprotsessi juurde. „Koolist saadav alusõpe on tähtis ning seda pädevust jagub Ehituskoolis küllaga. Eesmärk aga on koolist saadavat teadmist ja platsikogemust üksteisele lähendada. Kõikide ehitusetappide oma käega läbi tegemine, esilekerkivatele probleemidele lahenduste leidmine, sellega kaasnevad kogemused, enesekindlus ning vilumus on ehitusplatsil hiljem kulla hinnaga“, on Jaanisoo rõõmus, et Reparo saab kogemuste ja vahenditega õppuritele kasulik olla.

Alanud ühistegevus seisab osapoolte sarnastel väärtushinnangutel ja jagatud tulevikuvaatel kutsehariduse võimalustele ja kitsaskohtadele. Osapooled näevad kutsehariduse tulevikku era- ja avaliku sektori laiemas koostöös.

Tallinna Ehituskool on Eestis ehitus-. elektri- ning puidutöötlemise valdkonnas juhtiv, kvaliteetne, jätkusuutlik ja pidevalt arenev kutseõppekeskus. Kooli missiooniks on tööturu nõuetele vastava rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline oskustööjõu koolitamine.

Reparo Ehitus on 20-aastase kogemusega ehitusettevõte, mis tegeleb hoonete ehituse ja rekonstrueerimise valdkonnas. Ettevõte on orienteeritud pidevale enesetäiendamisele ja arengule, tehes sotsiaalselt vastutustundlikke ja keskkonna jätkusuutlikkust arvestavaid valikuid ja koostööd.

Tallinna Ehituskooli direktor
Raivo Niidas

Reparo Ehituse juhataja
Ülo Jaanisoo

Kommunikatsiooni kontaktid:

Räägi oma kogemustest meie sotsmeediakanalis