MAJAKAS: kõrge koht ja avar vaade…

Sügisel, kui Reparo Ehitus ja Tallinna Ehituskool ühiselt kooli puutöömooduli jaoks plaane tegid, ei osanud kumbki osapool ette näha, et ühisprojekt pakub nõnda palju tehnilisi väljakutseid. Plaan oli lihtne: Reparo soovis noortele spetsialistidele anda huvitava puidutööülesande ja Ehituskool kui ehituskutsehariduse lipulaev soovis näidata, et õpe kutsehariduses võib olla mitmekülgne. Mõlemad mõistsid praktilise töö tähtsust. Mõttetöö ja mõõtmise täpsus said märksõnadeks läbivalt…

Ühistöö käivitavaks momendiks oli Reparo Ehituse soov panustada noorte ehitusspetsialistide õppesse eesmärgiga, et kui ehituse eriala õppur hiljem ehitusplatsile tööle siirdub, oleks ta selleks rohkem valmis. „Koolist saadav alusõpe on tähtis ning seda pädevust jagub Ehituskoolis küllaga. Eesmärk aga on koolist saadavat teadmist ja platsikogemust üksteisele lähendada. Kõikide ehitusetappide oma käega läbi tegemine, esilekerkivatele probleemidele lahenduste leidmine, sellega kaasnevad kogemused, enesekindlus ning vilumus on ehitusplatsil hiljem kulla hinnaga“, on Reparo Ehituse juht Ülo Jaanisoo rõõmus, et saab kogemuste ja vahenditega õppuritele kasulik olla.

 Käisime uudistamas…

Oktoobriks olid noored puidutöö meistrid jõudnud juba nii kaugele, et tuletorni seinad olid püsti ja töö üle antud maalrite kätte. Hea meel oli näha, et kõik panustavad tugevalt – töö on kulgenud kiirelt ja kvaliteetselt. Omakeskis tegime mõttelise kummarduse õppeklassi juhendajate suunas, sest majakas oma kaldpindade ja eritasandiliste liitumistega oli väljakutseks ka neile.

Piilu töökotta sisse (video). Videot saad näha SIIT

Kätetööd ning peamurdmist noormeistritele ja juhendajatele siiski veel mõneks ajaks jätkus. Nii mõnigi pind ja kaldenurk tahtsid uuesti ja uuesti üle mõõtmist ning pidades silmas ehitise tuleviku funktsiooni, tuli olla rõhutatult hoolikas, sest pisikesed sõrmed mahuksid uskumatutesse pragudesse ning ilmselgelt ei ole siin kohta lohakalt viimistletud nurkade jaoks.

Oktoobriks olid noored puidutöö meistrid jõudnud juba nii kaugele, et tuletorni seinad olid püsti ja töö üle antud maalrite kätte. Hea meel oli näha, et kõik panustavad tugevalt – töö on kulgenud kiirelt ja kvaliteetselt. Omakeskis tegime mõttelise kummarduse õppeklassi juhendajate suunas, sest majakas oma kaldpindade ja eritasandiliste liitumistega oli väljakutseks ka neile.

Kätetööd ning peamurdmist noormeistritele ja juhendajatele siiski veel mõneks ajaks jätkus. Nii mõnigi pind ja kaldenurk tahtsid uuesti ja uuesti üle mõõtmist ning pidades silmas ehitise tuleviku funktsiooni, tuli olla rõhutatult hoolikas, sest pisikesed sõrmed mahuksid uskumatutesse pragudesse ning ilmselgelt ei ole siin kohta lohakalt viimistletud nurkade jaoks.

Majakas valmis!

Detsembri alguseks võttis majakas ilmet. Oli saanud endale peale uhked iluliistud ja katuseakendega torni. Veel vaid nipet-näpet ja oligi valmis.

Kuid kus oleks valminud tuletornist kõige suurem rõõm? Mõtlesime, et küsime tuletorni tulevase kodu osas head nõu Reparo Ehituse sotsiaalmeedia publikult. Kommentaare heade ja nutikate pakkumistega tuli rohkesti.

Lähtuvalt väljapakutud ideedest ja poolehoiust ning meie meeskonna arutelu tulemusena, otsustasime kinkida värskelt valminud majaka Siimusti Lastekeskus Metsatarekese lastele. Usume, et lastekeskuses elavad ja samas hoones lasteaias käivad noored “majakavahid“ saavad aastateks mängulusti ja tulevikuks avara pilgu Tallinna Ehituskooli noored meistrid olid aga ära teeninud hea hinde ning jõulupuhkuse.