Ehitussektori haritud tööjõu puudus võib viia hinnatõusuni

Kutsekoja koostatud uuringust selgub, et lähiaastatel tekib ehitussektoris puudus umbes kolmandikust inseneriharidusega töötajast, kuivõrd ülikoolid valmistavad neid ette vähem, kui turg vajab: reaalkallakuga noored eelistavad inseneriõppele pigem IT-d. Ent töökäte puudus ei piirdu üksnes kõrgharitud spetsialistidega ning nappus töötajatest on juba pikaajaline.

Reparo tegevjuht andis AK uudistele sellekohase kommentaari.

Ülo Jaanisoo hinnangul on ehitussektoris käimas buum ja masu korraga.”Buum sellepärast, kui vaadata, alltöövõtu ja materjali hindu ja eriti tarnetähtaegu, siis see meenutab mulle juba buumi. Kui aga vaadata seda, kuidas ehitusfirmad omavahel võitlevad, et uusi objekte saada, siis see meenutab mulle masu,”

Vaata intervjuud siit: https://www.err.ee/654271/ehitussektori-haritud-toojou-puudus-voib-viia-hinnatousuni