Tegevuspoliitika

Tegevuspoliitika kujundamisel ja elluviimisel oleme lähtutud järgmistest alltoodud põhimõtetest:

  • tegutseme selle nimel, et hoida kõrgena ehituse tehnilist taset ning tööde läbiviimise kvaliteeti,
  • teenuste kvaliteedi planeerimisel lähtume tellijate vajaduste igakülgsest rahuldamisest,
  • pakume tellijale kaasaegset, kvaliteetset ja kõrge tarbimisväärtusega teenust, mis on osutatud tähtaegselt, kokkulepitud hinnaga ning projekti ja tellija nõudeid järgides,
  • teenuse kvaliteet baseerub lepingudistsipliinil, korrektsel suhtlemisel, usaldusväärsusel, nõuete täpsel täitmisel ja paindlikul töökorraldusel,
  • tagame vahendid ja ressursid keskkonna saastamise ärahoidmiseks ning tööde ohutuks planeerimiseks ja läbiviimiseks,
  • järgime oma tegevustes seadusandlust, ettevõtte tegevusele laienevaid normatiive ja muid asjaomaseid nõudeid ning kohustume end nendega pidevalt kursis hoidma,
  • tagame oma juhtimissüsteemi jätkuva parendamise.

Omame järgnevaid sertifikaate:

EVS_18001 ISO_9001 ISO_14001

OÜ Reparo Ehitus

□  Ehitus ja remont
□  Siseviimistlus
□  Renoveerimine

Reg kood 10857747

Tulika 19
10613 Tallinn
Tel 6505150
Faks 6505151

reparo@reparo.ee
www.reparo.ee

KMKR nr EE100751217
Sampo Pank,
a/a 332811470005
Haldusabi.ee
© 2006-2008 Reparo Ehitus OÜ
Created by Can